DataMobile Dashboard

Drukuj

narzędziem kontrolującym i raportującym wybrane przez użytkownika dane.  System może być połączony z każdą bazą danych. Wykonując odpowiednie zapytania sql wyświetla wartości liczbowe, tworzy wykresy i oblicza współczynniki KPI . Prosta i szybka konfiguracja aplikacji umożliwia błyskawiczną wysyłkę danych do smartfona. Administrator IT konfiguruje zapytania, wybiera odpowiednie zmienne i za parę sekund wartości są widoczne w aplikacji. Po wejściu w odpowiednią wartość liczbową – system wyświetla skonfigurowany wcześniej wykres oparty o dane w czasie. DataMobile jest dostępny w środowisku ANDROID i iOS.