Gwarancja

Produkty firmy SAMSUNG są objęte gwarancją producenta. Okres ten jest liczony w przypadku większości produktów od daty sprzedaży. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową kupna.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabrycznie tkwiące w produkcie. Nie obejmuje ona akcesoriów takich jak: baterie, piloty, cartridge’e itp. Nie obejmuje ona również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub zdarzeń losowych takich jak zalanie, pożar czy przepięcie w sieci elektrycznej.

Gwarancją nie są też objęte nieaktywne piksele zgodnie z dopuszczalnymi normami, obowiązującymi w monitorach, notebookach oraz odbiornikach wyposażonych w panele LCD lub plazmowe. więcej informacji

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku ingerencji w sprzęt lub naprawy poza Autoryzowanym Punktem Serwisowym.

Kontakt z punktem serwisowym

W przypadku konieczności porozumienia się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym proszę skontaktować się z Infolinią SAMSUNG,

Infolinia dla Klientów: 0 801 1 SAMSUNG lub 0 801-172-678 (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
dla telefonów komórkowych +48 22 607-93-33 (koszt połączenia według taryfy operatora)
Infolinia dla Klientów B2B:
0 801 B2B SAMSUNG lub 0 801-222-726 (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00-17:00

która w zależności od lokacji oraz rodzaju zgłoszonego problemu poda dane kontaktowe serwisu, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Czy gwarancja obejmuje produkty kupione za granicą?

Tak, produkty zakupione w innych krajach Unii Europejskiej mogą zostać bezpłatnie naprawione po uprzedniej weryfikacji posiadanych dokumentów zakupu.