Urządzeńa fiskalne online dla branży hotelarskiej i gastronomicznej od 1. stycznia 2021 r.

Drukuj
Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć obowiązek instalacji urządzeń fiskalnych online dla branży hotelarskiej i gastronomicznej na 1. stycznia 2021 r.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 15. marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy – Prawo o miarach, pierwotnie od 1. lipca 2020 r. ewidencja obrotu miała wymagać użycia wyłącznie kas i drukarek ONLINE połączonych z Centralnym Repozytorium Kas. Obecnie termin ten przesunięty został na 1. stycznia 2021 r. Dotyczy to podmiotów świadczących stałe lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem (stacjonarnych placówek gastronomicznych) lub usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Jeżeli jeszcze nie wymienili Państwo swoich urządzeń fiskalnych, prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym:

info@solutionspm.pl